Dokumenty

Jak zostać przedszkolakiem

Poniżej zamieszczmy dokumenty związane z zapisem dzieci do przedszkola:

Umowa przyjęcia dziecka do przedszkola ( umowa )
Karta zgłoszenia przedszkolaka ( k_zgloszeniowa )
Wyprawka przedszkolaka ( wyprawka )
Upoważnienie odbioru dziecka ( upowaznienie_odbioru )
OWU NNW Szkolne ( owu )