Plan dnia

PLAN DNIA

6:30 – 8:15

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zajęcia wspomagające – indywidualne, prowadzone przez nauczyciela.
 • Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
8:15 – 8:30
 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólno-rozwojowe np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę.
 • Luźne rozmowy z dziećmi na różne tematy.
 • Ćwiczenia poranne.
8:30 – 8:40
 • Toaleta poranna.
 • Przygotowanie do śniadania.
8:40 – 9:10
 • Śniadanie.
9:10 – 9:50
 • Dowolne zabawy dzieci, mycie zębów.
9:50 – 10:50
 • Zajęcia dydaktyczne, zabawy inicjowane przez nauczyciela, praca z książką.
 • Spacery i wycieczki.
 • Zabawy ruchowe.
10:50 – 11:00
 • Przygotowanie do obiadu.
11:00 – 11:30
 • Zupa
 • Czynności samoobsługowe.
11:30 – 12:00
 • Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela.
 • Zabawy w kącikach zainteresowań, puzzle, kolorowanki, rozwijanie zainteresowań dzieci.
12:00 – 12:30
 • Zabawy i gry kierowane przez nauczyciela.
12:30 – 13:00
 • Drugie danie
 • Czynności samoobsługowe.
13:00 – 13:45
 • Odpoczynek po obiedzie, zabawy utrwalające zdobytą wiedzę, podsumowanie dnia.
13:45 – 14:00
 • Deser.
14:00 – 16:00
 • Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań.
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w następujące dni:

 

religia

Skrzaty

środa 12:45 – 13:15

piątek 12:35 – 13:05

Puchatki

środa 12:15 – 13.45

Pszczółki

środa 12:00 – 12:15

język angielski

Skrzaty

poniedziałek 9:00 – 9:30

czwartek 11:10 – 11:40

Puchatki

poniedziałek 9:30 – 10:00

czwartek 11:40 – 12:10

Pszczółki

poniedziałek 10:00 – 10:15

logopedia

Skrzaty

Środa 10:00 – 11:00/11:30

rytmika

Skrzaty

wtorek 11:15 – 11:45

piątek 13:00 – 13:30

Puchatki

wtorek 11:45 – 12:15

piątek 12:30 – 13:00

Pszczółki

Wtorek 12:15 – 12:30

piątek 12:00 – 12:30